We weten natuurlijk allemaal dat de bijen de beste bestuivers van onze bloemen zijn. Ook dat ze heerlijke honing maken. We kunnen zien dat het enorme harde werkers zijn, dat ze prachtige raten bouwen en buitengewoon wijs georganiseerd zijn. Maar wat voor verhaal vertellen de bijen ons eigenlijk? Hoe kunnen we iets van die geheimen die achter die zichtbare fenomenen liggen, ontsluieren?

De BEELDENTAAL van de mythologie, de kracht van het verhaal en de taal, en tenslotte de kunst zijn ons behulpzaam om via het gevoel toegang te krijgen tot de wereld van de bijen.

Verhalen, inleidingen over de wereld van de bij en praktische oefeningen wisselen elkaar af.

Jos Schulenburg is biologisch-dynamische boer en imker en woont in Zweden.

Frits Burger is oud-germanist, psychosociaal werker en werkzaam in de gehandicapten zorg.

Jos en Frits maakten indruk met hun lezing 'Klein is het arbeidsveld, niet klein zijn roem': over de bijen, welke op 24 september j.l. in Geoznde Gronden plaatsvond. Het werd de aanleiding om hen voor deze workshop uit te nodigen.

  Top   Online aanmelden

 

INFORMATIE:

Stichting Speelruimte [ meer ]