Waarom is het 'Dynamische' van de Biologisch-Dynamische landbouw zo belangrijk?
cursus door Frans Romeijn

Biologisch-Dynamische landbouw

In 1924 hield Rudolf Steiner de 'landbouwcursus' voor een groep boeren, die zich toen al zorgen maakten over de afnemende vitaliteit en vruchtbaarheid van de aarde. Dit werd de grondslag voor de Biologisch-Dynamische landbouwmethode.

Bekend is dat planten gevoelig zijn voor muziek en voor de stemming van de mens die voor hen zorgt. Planten gedijen het beste als er met liefde en respect voor hen gezorgd wordt.
Het energie-niveau van de plant wordt hierdoor hoger: de ether- of levenskrachten van de plant worden versterkt. Daarmee stijgt de voedingswaarde want we eten niet alleen de fysieke stof, maar ook het ether- of levenskrachtenlichaam van de plant.
De BD landbouw gaat er van uit dat we de plant pas werkelijk in zijn geheel zien als we ons bewust worden hoe zij ingebed is in het grote geheel van krachten van de sterren, planeten, zon, maan en aarde. In deze samenhang vinden we ook pas het levende van de plant. Het fysieke object dat we met onze ogen zien zou uit zich zelf niet levend zijn.
Om gezonde planten en voeding te krijgen is het dus belangrijk dat we hier bewustzijn van krijgen, zodat we naast de fysieke voorwaarden zoals bemesting en water geven, ook juist met deze levensprocessen leren werken. In zijn landbouwcursus geeft Rudolf Steiner hiervoor talloze aanwijzingen.

In Nederland is deze landbouwcursus verkrijgbaar in boekvorm onder de titel: "Vruchtbare landbouw op biologisch-dynamische grondslag".
Als je dit boek leest kom je begrippen tegen als kosmische krachten, planetenwerking, etherkrachten e.d. Voor het 'gewone' denken is het moeilijk contact met deze begrippen te krijgen.

In de cursus gaan we ons met deze begrippen bezighouden. Er wordt uitleg gegeven, maar het is vooral de bedoeling om door middel van waarneming en gerichte meditatie tot eigen, levend(ig)e ervaringen te komen en inzichten op te doen, waardoor contact met het wezenlijke en levende van de plantenwereld mogelijk wordt.

De cursus bestaat uit 6 woensdagavonden
Data: 28 oktober, 4, 11, 18 en 25 november en 2 december
van 20.00 tot 23.00 uur.

De cursus wordt gegeven door Frans Romeijn.
Kosten: € 140,-
Locatie: Speelruimte,
Laan van Eik en Duinen 116, Den Haag
TEL 06-48728505

Frans Romeijn

Als je mee wilt doen is het plezierig als je van te voren schriftelijk iets laat weten over wat je al aan ervaring hebt en wat je belangrijkste vragen zijn, zodat daar rekening mee gehouden kan worden


  Top   Online aanmelden

 

INFORMATIE:

Stichting Speelruimte [ meer ]