Biologisch-Dynamische landbouw

In 1924 hield Rudolf Steiner de 'landbouwcursus' voor een groep boeren, die zich toen al zorgen maakte over de afnemende vitaliteit en vruchtbaarheid van de aarde. Dit werd de grondslag voor de Biologisch-Dynamische landbouwmethode.

Waarom is het 'Dynamische' van de BD landbouw zo belangrijk?

Bekend is dat planten (en dieren) gevoelig zin voor muziek en de stemming van de mens die voor ze zorgt. Ze gedijen het beste als we met liefde en respect voor ze zorgen. In deze tijd noemen we dat: het energie-niveau wordt hoger. Daarmee stijgt de voedingswaarde want we eten niet alleen de fysieke stof,  maar ook het ether- of levenskrachtenlichaam van de plant.
De BD landbouw gaat er van uit dat ik de plant en dier pas werkelijk in hun wezen kan zien als ik me bewust wordt hoe zij ingebed zijn in het grote geheel van krachten van de sterren, planeten, zon, maan en aarde. Rudolf Steiner heeft in de Landbouwcursus een scala aan aanwijzingen gegeven hoe we hier bewust mee kunnen werken.

In Nederland is deze cursus verkrijgbaar in boekvorm onder de titel: "Vruchtbare landbouw op biologisch-dynamische grondslag". Als je dit boek leest kom je begrippen tegen die voor het gewone denken moeilijk te vatten zijn: Kosmische krachten, planetenwerkingen, etherkrachten e.d.
In deze cursus gaan we ons hiermee bezighouden. Er wordt uitleg gegeven, maar vooral is het de bedoeling om door middel van waarneming en gerichte meditatie tot levend(ig)e ervaringen en inzichten te komen.

Frans Romeijn geeft sinds 1985 lessen Intuitieve Ontwikkeling, en werkt op individuele basis met mensen in een combinatie van gesprek, meditatie, healing, reading en Gestalt.
Sinds 2004 schoolt hij zich in Duitsland bij Dorian Schmidt, om de etherkrachten te leren waarnemen.
Een belangrijke inspiratiebron is de Anthroposofie van Rudolf Steiner.

Als je mee wilt doen is het plezierig als je van te voren schriftelijk iets laat weten over wat je al aan ervaring hebt en wat je belangrijkste vragen zijn, zodat daar al van te voren rekening mee kan worden gehouden

  Top   Online aanmelden

 

INFORMATIE:

Stichting Speelruimte [ meer ]